• Enerji Kimlik Belgesi Olmayana Kiracı Da Yok !

  AB’ye uyum sürecinde konutlar için getirilen ‘’Enerji Kimlik Belgesi’’ alma zorunluluğu, 1 Ocak 2011’dan itibaren uygulamaya konulacak. Enerji kimlik Belgesi olmadan alım-satım, ruhsat işlemleri ve kiralama yapılamayacak. Yeni inşa edilen binalar için söz konusu tarihten itibaren bu belgeleri almak zorunlu hale gelirken, mevcutlar için 2017’ye kadar süre tanınacaktır.

  Enerji Kimlik Belgesi’nde binanın yalıtım özelliklerinden aydınlatmasına kadar birçok bilgi yer alacak. Vatandaşlar, alacakları konutun enerji giderleri, yıllık maliyetleri gibi birçok bilgiye ulaşabilecek.

 • Binanızın Enerji Kimlik Belgesi Henüz Yok Mu ?

  Türkiye için en önemli konular arasında ithal enerjiye harcanan milli servet ve enerjide dışa bağımlılık ön sırada yer almaktadır. Bu amaçla TBMM tarafından çıkarılan Şubat 2008 tarihli 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7’nci maddesine göre T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’’ ile AB’ye uyum sürecinde konutlar için getirilen ‘’Enerji Kimlik Belgesi’’ alma zorunluluğu, 1 Ocak 2011’den itibaren uygulamaya konulmuştur.

  Enerji Kimlik Belgesi, yetkili kuruluşlar tarafından çeşitli ölçümler yapılarak hazırlanacak bir belgedir. Belgenin amacı devlete ve size binanızın ısı enerjisi, elektrik enerjisi ve yalıtımda ne kadar verimli olduğunu göstermektir. Yeni inşa edilen binalar için söz konusu tarihten itibaren bu belgeleri almak zorunlu hale gelirken, mevcutlar için 2017’ye kadar süre tanınacaktır.

  Sizde binanızın Enerji Kimlik Belgesini edinmek için vakit kaybetmeyin.

 • Sert Poliüretan Köpük Su ve Nemden Etkilenir mi ?

  Ortamda su veya nem bulunmasının çeşitli geleneksel yalıtım malzemelerinde ısı iletkenliğinin azalması veya bozulması gibi istenmeyen gelişmelere neden olabilir. Oysa Sprey Poliüretan Köpük, hava ile temas ettiğinde havada bulunan nemi emmez. Kapalı hücre yapısı nedeniyle, suyun köpüğün içine nüfuz etmesine izin vermez. Bu nedenle binalarda normal şartlardaki nem değerleri, Sprey Poliüretan Köpük malzemesinin ısı iletkenlik değerlerini etkilemez.

  Aynı şekilde eğer Sprey Poliüretan Köpük malzemesinde özel bir yapısal bozulma yok ise, poliüretan köpük malzemenin hücresel yapısı su buharından etkilenmez ve ısı iletkenliği azalması göstermez. Sprey Poliüretan Köpük su buharının kendi bünyesine girmesine izin vermez. Bu sayede, Sprey Poliüretan Köpük ile gerçekleştirilen yalıtım uygulamaları uzun yıllar boyunca doğal şartlardan etkilenmeyen özellikleri ile her geçen gün daha çok tercih edilmektedir.

 • Yapılarda Yalıtım Neden Önemlidir ?

  Çoğu insan, yalıtımın bir evin içini sıcak tutmaya yaradığını düşünür. Oysa aynı zamanda yapılan yalıtım, sizi yazın serin tuttuğu gibi enerji maliyetlerinizde de yüksek tasarruf ettirir. Yapılan her yalıtım iklim değişikliğiyle mücadele yardımcı olduğu gibi ulusal enerji tüketimimizi azaltarak enerjide dışa bağımlılığımızı da azaltır.

  Yalıtım bunu nasıl sağlar?

  Evde ve işyerinde konfor

  Kışın oda içerisinde ısınan hava dışarıya çıkarken yazında dış ortamda ısınan hava yalıtımsız duvarlardan içeriye hareket eder. Yalıtım bu süreci yavaşlatır ve her mevsimde konforlu bir iç mekân sıcaklığını korumaya yardımcı olur.

  Enerji maliyetlerini azaltma

  Konut ve iş yerlerinde kullanılan enerji tüketiminin en büyük bölümü ısıtma amaçlıdır. Çatı, duvarları, kapıları, pencereleri ve zemin alanları iyi yalıtılmamış alanlarda ısıtılan havanın büyük kısmı dışarıya kaçar. İyi uygulanmış bir yalıtım bunun önüne geçerek, daha düşük fatura sağlarken, daha az enerji tüketilir.

  İklim değişikliği ile Mücadele

  Avrupa'nın tüketilen enerjinin % 50’si binalarda kullanılmaktadır. Kullanılan enerjinin yaklaşık üçte ikisi ısıtma ve serinletme amaçlı kullanılmaktadır. Enerji yaratma küresel ısınmaya yol açan karbondioksit üretimi anlamına gelir. Yapılan her yalıtım enerji tüketimini azaltarak CO2 emisyonları azaltılabilir ve iklim değişikliği önlenebilir! Yapı sektörü enerji tasarrufu potansiyeli yönünden en büyük değere sahiptir. AB tahminlerine göre, yapı sektöründe 2020 yılına kadar yürütülecek yalıtım uygulamaları sonrasında yaklaşık % 20 enerji tasarrufu sağlanabileceği ön görülmektedir

  Bağımsız enerji kaynakları

  Günümüzde enerji tüketimi sürekli olarak yükselirken ülkemizdeki enerji kaynakları taleplerimizi yerine getiremez hale gelmektedir. Dünya üzerindeki fosil yakıt kaynaklarının hızla tükenmesi ve alternatif enerji kaynaklarının kısıtlı olması yalıtım uygulamalarının önemini bir kez daha öne çıkarmaktadır. Yalıtım uygulamaları ile enerji tüketimini azaltarak, hem tasarruf ederken hem de ülkemizin enerji ihtiyacı yönünden dışa bağımlılığını azaltabilirsiniz.

 • Püskürtme Poliüretan Köpük nedir ?

  Püskürtme Poliüretan Köpük; uygulama yüzeyine yüksek basınçlı bir makine vasıtasıyla püskürtülen sıvı poliüretan köpük malzemesinin kesintisiz kaplama yeteneği ile ısı köprülerinin tamamen yok edildiği, birkaç saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katı kadar şişerek poliüretan köpük halini alan çok düşük ısı iletim katsayısı değeri sayesinde dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesidir.

  Püskürtme Poliüretan Köpük tek malzeme ve tek uygulama ile (formül ve projeye bağlı olarak) 3-4 yalıtım malzemesinin (ısı yalıtımı ürünleri, hava bariyerleri, buhar geciktiricileri, sızdırmazlık ürünleri) yerini alabilir. Püskürtme Poliüretan Köpük uygulaması hızlı ve zahmetsizdir. Günde 500-1.500 m² alanın ısı yalıtımı kaplaması yapılmasına olanak sağlar. Geleneksel yalıtım uygulamalarına göre malzemenin uygulama alanına nakliyesi ve depolanmasından, işçilik maliyetlerinden, zamandan ve enerjiden tasarruf ettirir. PüskürtmePoliüretan Köpük çevre dostudur; elektrik enerjisi, doğalgaz enerjisi ve fosil yakıt tüketimini azaltarak enerji tasarrufuna ve iklimi korumaya yardımcı olur.

 • Sprey Poliüretan Köpük İklim Değişikliğiyle Nasıl Mücadele Edebilir ?

  Avrupa’da tüketilen enerjinin büyük bölümü binalarda kullanılmaktadır. Tüketilen enerjinin % 80'i küçük binalarda (1000m ² 'den az) kullanılmaktadır. Bu enerjinin yaklaşık% 60'ı sadece rahat bir iç sıcaklığı sağlamak için, ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Daha fazla enerji tüketimi küresel ısınmaya yol açan karbondioksit (CO₂) üretimi anlamına gelir.

  Sprey Poliüretan Köpük yalıtımı rahat bir yaşam ve çalışma ortamını korumak için en etkili yollardan biridir. Düşük ısı iletimi ve yüksek ısı yalıtımı özelliklerinin yanında kesintisiz yalıtım özelliği ile konut alanlarında yüksek enerji tasarrufu sağlamaktadır. Aynı zamanda buzdolabı, su ısıtıcıları, soğuk hava depolarında, sanayi boruları ve tanklar için küçük bir kalınlıkla yüksek izolasyon sağlayan Sprey Poliüretan Köpük elektrik enerjisi, doğalgaz enerjisi ve fosil yakıt tüketimini azaltarak enerji tasarrufuna ve iklimi korumaya yardımcı olur.